Huisreglement

Wij zijn niet geïnteresseerd in het afbreken van iemands persoonlijke overtuigingen. Wij vragen u om uw overtuigingen niet te propageren of gesprekken in die zin te sturen om anderen te overtuigen. Dit is een oord voor mensen die hunkeren naar de Heilige – Gezegend is Hij - : stilte, nederigheid en gebed zijn heel belangrijk voor ons en wij willen dat iedereen zich veilig voelt. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Mocht u met vragen zitten of mocht u een gesprek willen met iemand, dan kan dat natuurlijk wel: richt u zich dan tot Jehoshu’a. Afhankelijk van het onderwerp of de vraag, zal hij met u dit gesprek voeren of zal hij u doorverwijzen naar iemand die hij beter geplaatst acht. Onze kernwaarden zijn torah, vriendelijkheid en een bijbelse ecologie vanuit een leven van persoonlijke toewijding en gebed binnen een joods kader. Daarom vragen wij u ook :

 

 • om de stilte en de rust van het domein te respecteren. Concreet houdt dat bijvoorbeeld in dat wij verwachten dat u geen luidruchtige muziek zult laten spelen; daarom ook vragen we om bezoekers of bewoners die in onze tuin alleen willen zijn, te respecteren.

 • spaarzaam te zijn met de energiebronnen op het domein door ondermeer lichten niet nodeloos te laten branden en zuinig om te springen met het kraantjeswater (putwater) dat u gebruikt.

 • Roken in de gebouwen is niet toegelaten.

 • Huisdieren zijn toegelaten. Ze mogen echgter geen overlast veroorzaken voor medegasten of bewoners.

 • bij het verlaten van het domein of aan het einde van het bezoek uw kamer opgeruimd achter te laten. Gelieve ook de keuken, badkamer en woonkamer en de andere ruimtes net te houden. Wij vragen om eventuele schade te melden. Het beste kunt u bij uw aankomst met Jehoshu’a hierover concrete afspraken maken.

 • bij samenkomsten die open staan voor bezoekers, dat mannen bij die gelegenheid een hoofddeksel of een keppeltje dragen. Bij gebedsmomenten zijn mannen en vrouwen gescheiden en moedigen wij vrouwen aan om een hoofddeksel of een sluier te dragen. Wat het dragen van de gebedsmantel betreft, beperken wij die tot die mensen die uitdrukkelijk de torah als een levensstijl hebben aangenomen binnen de joodse traditie. Wanneer er studies of voordrachten worden gegeven, verwachten wij een houding van respect en stilte. Wij willen vermijden dat de rust van onze gemeenschap wordt geroofd door twistgesprekken enz.. U kunt natuurlijk naar aanleiding van iets wat u gelezen hebt of gehoord, altijd privé een gesprek aanvragen via Jehoshu’a, of vragen om een samenkomst bij te wonen, die normaal niet open staat voor bezoekers.

 • enkel privéruimtes te betreden na aankloppen of met toestemming.

 • om bij het bezichtigen van de tuin, die vrij toegankelijk is, op de paden te blijven en de beplantingen te respecteren. Het betreden van weiden waarop dieren grazen, is zonder begeleiding van de bewoners niet toegestaan.

 • om zonder begeleiding de dieren niet te voederen.

 • het afval in de container op straat of in het dorp te deponeren. Samen houden wij het graag netjes.

 • de auto te parkeren op de parking (uitgezonderd bij lossen en laden).

 • de kinderen te laten spelen in het speelbos en de speeltuin. Stenen gooien is echter nergens toegestaan. De ouders blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor hun kinderen.

Tot slot :

We zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Aangerichte schade vragen wij altijd te vergoeden.

Indien iemand zich niet houdt aan de regels, behouden wij ons het recht voor om te sanctioneren door een verbod op bepaalde gedeelten tot een stopzetting van het verblijf op de Quinta.

Gasten verklaren zich door hun verblijf akkoord met de voorwaarden in dit huisreglement.